DUURZAME ENERGIEBRONNEN: HET ZONNEPANEEL EN ALTERNATIEVEN VOOR UW BOOT

De vraag naar groene en duurzame energiebronnen neemt gestaag toe, ook in de maritieme sector. Steeds meer booteigenaren zijn op zoek naar effectieve methoden om hun energiekosten te verlagen en tegelijkertijd hun impact op het milieu te minimaliseren. Als ook u op zoek bent naar een duurzame energiebron voor uw boot, bent u bij ons aan het juiste adres.

Een zonne-installatie op de boot is namelijk een uitstekende oplossing om zonne-energie om te zetten in groene energie en de accu's aan boord betrouwbaar op te laden. In deze moderne tijd met het bijbehorende milieubewustzijn is het installeren van een zonne-installatie op de boot een grote stap naar duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor het milieu.

In dit artikel krijg je de belangrijkste informatie over het installeren van zonne-installaties op boten om groene energie op te wekken en de impact op het milieu te verminderen. Hier leert u alle stappen, van de keuze van geschikte zonnepanelen en laadregelaars tot de optimale plaatsing aan boord en de juiste geleiding van de benodigde kabels om optimaal te profiteren van zonne-energie aan boord.

Onze topverkopers

Compass zonnepaneel
Van € 20,99
-53%
Van € 89,99 € 189,99

Wat zijn de componenten van een zonne-installatie?

Een zonne-installatie bestaat uit één of meer zonnepanelen en een laadregelaar die de opgewekte elektriciteit naar de accu aan boord voert. De accu slaat de opgewekte energie op zodat deze later door de verbruikers aan boord kan worden opgevraagd. Optioneel is er ook een omvormer die de gelijkstroom omzet in wisselstroom.

Wanneer produceert een zonnesysteem optimaal elektriciteit?

Zonnepanelen aan boord produceren het meest effectief elektriciteit wanneer de zon de zonnepanelen onder een optimale hoek van 90 graden raakt. Als de middagzon op de evenaar recht boven de boot staat, is de hoeveelheid instraling groter dan op andere plaatsen op aarde.Om het effect van schuin zonlicht te minimaliseren, kunnen beweegbare zonnepanelen worden gebruikt die handmatig de positie van de zon volgen. Deze zijn vooral nuttig wanneer er weinig ruimte beschikbaar is voor zonnepanelen.

Het monteren van zonnepanelen langs de rail op de preekstoel of op een rek voor zonnepanelen boven de kuip is ideaal, omdat vastgelegde oppervlakken op het dek vaak gemakkelijk in de schaduw liggen van de mast, de zeilen en het lopend want. Schaduw beïnvloedt de prestaties van zonnepanelen aanzienlijk. Daarom is het van groot belang om zorgvuldig de juiste montageplaats voor de zonnepanelen te kiezen.

Hoe groot moet het zonnepaneelsysteem voor de boot zijn?

De vereiste grootte van het zonnesysteem voor een boot hangt af van het doel dat het moet dienen. Een klein plug-and-play systeem is bijvoorbeeld geschikt voor laadonderhoud aan de ligplaats of voor charterboten.

Flexibele zonnepanelen kunnen de levensduur van de accu aan de ligplaats of tijdens een cruise verlengen. Dit is echter vaak niet genoeg om volledig zelfvoorzienend te zijn. Complete zonnekits zijn een gemakkelijke manier om de levensduur van de accu te verlengen. Voor een volledig zelfvoorzienende energievoorziening via zonne-energie is een zorgvuldige planning nodig om de dagelijkse stroombehoefte te bepalen en het benodigde vermogen van de zonnepanelen te berekenen. Dit kan uiterst individueel zijn.

Wat zijn Plug&Play zonnepanelen?

Plug&Play zonnepanelen zijn vooraf geconfigureerde zonnesystemen die ontworpen zijn voor een snelle en eenvoudige installatie zonder speciale expertise. Deze modules worden meestal als complete sets verkocht en bevatten alle benodigde componenten: zonnepanelen, omvormer, kabels en connectoren.

De modules worden gewoon in een stopcontact gestoken. Dit maakt het installatieproces veel gemakkelijker en sneller. Plug&Play zonnepanelen zijn een goede optie om te beginnen met het opwekken van zonne-energie en voor gebruik in stacaravans, boten of tuinhuisjes. Bovendien bieden ze flexibiliteit omdat ze gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en op een andere locatie weer gemonteerd.

Voor booteigenaren die een eenvoudig zonnesysteem aan boord willen, zijn complete sets met 12V zonnepanelen geschikt.

Deze sets zijn ook eenvoudig te installeren en bevatten al een geïntegreerde laadregelaar. Ze zijn daarom bijzonder geschikt voor het leveren van zonne-energie aan de voortstuwing van boten door ze direct op het dek of in de kuip te plaatsen.

Daarnaast zijn er ook grotere plug-and-play zonnepanelen waarmee de accubank van de boot kan worden opgeladen. Dergelijke systemen zijn vooral nuttig als er geen walstroomaansluiting is op de ligplaats of als de boot is afgemeerd aan een boei. In dat geval kan een plug-and-play zonnemodule de accu aan boord opladen met minimale installatie-inspanningen, zelfs als er niemand aan boord is.

Waarop letten bij het plaatsen van zonnepanelen op de boot?

Wie een zonnepaneel op de boot wil aansluiten moet rekening houden met het volgende:

  • De zonnepanelen moeten altijd in de richting van de zon worden gericht om de maximale energieopbrengst te bereiken
  • De panelen mogen geen last hebben van schaduw, omdat dit de prestaties van de installatie aanzienlijk vermindert.
  • Daarnaast moeten ze zo gemonteerd worden dat ze beschermd zijn tegen beschadiging en niet in de weg zitten.
  • Om een maximale energieopbrengst te bereiken, moet de hellingshoek van de zonnepanelen worden aangepast aan de breedte van de boot en de geografische locatie.
  • De zonnepanelen moeten goed geventileerd worden om oververhitting en schade door vocht te voorkomen.

Vaste panelen

Compass zonnepaneel
Van € 20,99
Solara M-serie
Van € 299,99
Solara Power M-serie
Van € 929,99

Hoe bepaal je de behoefte?

Om de behoefte aan zonnepanelen voor de boot te bepalen, moet het energieverbruik aan boord worden bepaald. Op basis daarvan kan de grootte van het zonnesysteem worden berekend.

De belangrijkste bron van energieproductie voor zonnecellen aan boord is zonlicht. Zonder zonlicht kunnen de zonnecellen geen energie produceren. Wanneer de zon op haar hoogst staat (op de middag), is de potentiële hoeveelheid geproduceerde energie optimaal. Daarom moeten de zonnepanelen zo worden geplaatst dat ze zoveel mogelijk zonlicht opvangen.

De vuistregel is:

De grootte van het zonnesysteem moet ten minste 10% van het dagelijkse energieverbruik op de boot dekken.

Hoeveel modules zijn zinvol?

Hoeveel modules zinvol zijn, hangt altijd af van de benodigde ruimte en de energieproductie van de modules. In de regel zijn twee tot vier modules voldoende voor een recreatievaartuig.

Welke rol speelt de oppervlakte?

De omgeving speelt een doorslaggevende rol bij de keuze van het zonnesysteem. In zonnige gebieden zoals de Middellandse Zee of het Caribisch gebied kan een zonnesysteem bijzonder effectief werken en zo een groter deel van de energiebehoefte dekken. In koelere of bewolkte gebieden daarentegen zijn de prestaties van het zonnesysteem minder en kunnen aanvullende energiebronnen zoals een generator of een walstroomaansluiting nodig zijn. Daarom is het raadzaam rekening te houden met het gebied en de klimatologische omstandigheden bij het plannen van een zonnesysteem op de boot.

Zonneregelaar

Hoe kan de opgewekte elektriciteit aan boord worden opgeslagen?

De opgewekte elektriciteit kan worden opgeslagen door een laadregelaar-batterij combinatie. De laadregelaar regelt de stroom van het zonnepaneel naar de accu en voorkomt overladen en diepe ontlading. De accu slaat de opgewekte elektriciteit op en maakt deze beschikbaar wanneer deze nodig is.

Waarop letten bij installatie aan boord?

  • Weerbestendige en waterdichte componenten
  • Kabels en verbindingen moeten worden geïsoleerd en beveiligd
  • Plaatsing en routing moeten veilig en probleemloos zijn
  • Raadpleeg een specialist of informeer grondig

Waar kunt u zonnepanelen op uw boot monteren?

De meest populaire plaatsen om zonnepanelen op een boot te installeren zijn het dek, de reling, de preekstoel of een zonnepanelenrek boven de kuip. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de oriëntatie van de modules en eventuele schaduw van de mast, zeilen of lopend want.

Zijn mobiele zonnepanelen en andere zonnegadgets de moeite waard op een boot?

Mobiele zonnepanelen en zonnegadgets kunnen heel nuttig zijn op boten als ze worden gebruikt als extra stroombron. Flexibele versies zijn ook geschikt als de ruimte op de boot beperkt is. Zonnegadgets zoals opladers of powerbanks kunnen ook heel praktisch zijn om kleine apparaten zoals mobiele telefoons of tablets op te laden zonder afhankelijk te zijn van stroombronnen.

Montage accessoires

Welke alternatieven zijn er voor zonnepanelen?

Er zijn nu tal van alternatieven voor zonnepanelen. Deze omvatten:

Elektriciteitsgeneratoren

Elektriciteitsgeneratoren produceren elektriciteit door benzine of diesel te verbranden en kunnen een hoog vermogen produceren. Deze zijn bijzonder nuttig wanneer er een grote vraag naar energie is of wanneer er onvoldoende zonlicht is. In vergelijking met zonnepanelen zijn ze echter lawaaieriger, gevoeliger voor storingen en verbruiken ze meer brandstof. Ook zijn ze duurder in aanschaf en onderhoud dan zonnesystemen. Bovendien behoren ze niet tot de hernieuwbare energiebronnen.

Windgeneratoren

Windgeneratoren produceren elektriciteit door de kracht van de wind en kunnen een goede aanvulling zijn op een zonnesysteem. Deze zetten windenergie om in elektrische energie en zijn een nuttig alternatief, vooral op lange reizen of in kustgebieden met sterke wind. Ze vergen echter ook veel ruimte en kunnen bij slecht weer of bij te veel wind uitvallen. Bovendien hebben ze voldoende wind nodig en kunnen ze lawaai en trillingen veroorzaken.

Brandstofcel

Deze zetten waterstof om in elektrische energie en zijn efficiënter dan generatoren. Ze zijn ook stil, betrouwbaar en vergen weinig onderhoud. Ze zijn echter ook duurder in aanschaf en de benodigde brandstoffen moeten aan boord worden opgeslagen.

Mobiele elektriciteitscentrale

Batterijen, vooral mobiele energiecentrales, kunnen ook worden gebruikt als alternatief voor of aanvulling op een zonnesysteem om energie op te slaan. Deze kunnen met zonnepanelen of extern worden opgeladen en dienen als buffer- of back-up energiebron. Ze hebben echter een beperkte capaciteit en moeten regelmatig worden opgeladen. Bovendien zijn ze meestal zwaarder en duurder dan zonnepanelen.

Al met al is het belangrijk om de verschillende alternatieven voor zonnepanelen grondig te onderzoeken en hun voor- en nadelen af te wegen om de beste oplossing te vinden voor individuele behoeften en eisen.