Allgemeen

Onze gegevensbeschermingsbeleid is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de telemediawet (TMG).

Compass verwerkt, bewaart en registreert  uw gegevens voor de afwikkeling van uw aankoop,  voor onze servicediensten, de technische administratie en om strafbare daden en bedrog te voorkomen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven voor zover dit wettelijk is toegestaan. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

Compass bewaart adresgegevens voor eigen marketingdoeleinden en voor zorgvuldig geselecteerde bedrijven om u zo te voorzien van interessante aanbiedingen en informatie als onderdeel van promotionele doeleinden.  Bij de technische implementatie van de gegevensverwerking, maken wij gebruik van een aantal externe dienstverleners. Wilt u aanbiedingen en informatie in de toekomst niet meer ontvangen dan kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door ons en/of derden op elk moment hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan door ons een bericht te sturen op het onderstaand adres of via mail: info@compass24.nl

Op verzoek  kunnen wij u gratis informatie toesturen  over de opgeslagen gegevens over uw persoon- of uw pseudoniemgegevens.  Mocht u dit wensen dan kunt u een  bericht sturen naar info@compass24.nl. Verder zijn wij verplicht om uw bewaarde gegevens op uwer verzoek te corrigeren en/of de opgeslagen gegevens te blokkeren of te verwijderen.

Overige Diensten

Wij bieden verder ook de volgende diensten aan:

  • Het verzenden van nieuwsbrieven met onze actuele aanbiedingen.
  • Registratie klantgegevens

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord dat uw persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, naam, voornaam, geslacht worden opgeslagen. Uw gegevens worden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 a) DSGVO verwerkt.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij het door u ingevuld e-mailadres en  verkrijgen bij aanmelding toestemming dat u als eigenaar van het e-mailadres  akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Mocht u geen nieuwsbrief meer wensen te ontvangen, dan kunt u zich op elk gewenst moment afmelden. Dit kan via de “afmelden”-button en/of door ons een bericht te sturen via mail, fax, brief of telefoon.

Mocht u,  uw account wensen te verwijderen dan kunt u een e-mail sturen naar: info@compass24.nl met het verzoek tot beëindiging van uw account.

Het verzamelen van gegevens

Wij hebben uw adres en contactgegevens nodig om uw bestelling te verwerken en uit te voeren. Daarnaast hebben wij uw geboortedatum nodig om u te onderscheiden van eventueel gelijknamige klanten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website opgeslagen. Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen: naam van elke opgehaalde webpagina, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid gegevens die worden overgedragen, het type browser samen met de versie, die werkt op basis van het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (eerder bezochte), uw IP-adres en de verzoekende provider. Deze gegevens worden verzameld op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid. 1 f) DSGVO.

Indien u via ons contactformulier of e-mailadres contact met ons opneemt dan worden uw gegevens zoals naam, voornaam, adres, e-mailadres en uw verzoek verwerkt voor het doel van behandeling en afwikkeling van uw aanvraag. Deze gegevens zullen door ons worden verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 a) DSGVO.

Bij het aanmaken van een klantenaccount geeft u toestemming dat de volgende gegevens worden bewaard Naam, Adres, E-Mailadres, en bankgegevens en zo ook gebruikersgegevens (naam, password). Dit geeft u de mogelijkheid om via uw e-mail adres of uw klantnummer en uw persoonlijk wachtwoord bij ons bestellen.

Daarnaast gebruiken wij uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, bestelgegevens en betalingsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens verwerken wij op basis van art. 6 par. 1 b) DSGVO voor de uitvoering van het contract.

Waar nodig voor verwerking/levering van uw bestelling zullen wij uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer doorgeven aan de daarvoor verantwoordelijke vervoersdienst. Uw betaling gegevens aan de instantie die verantwoordelijk is voor het betalen van de bank. Deze gegevens verwerken wij op basis van art. 6 par. 1 b) DSGVO voor de uitvoering van het contract. Een dienstverlener waaraan de verzamelde persoonlijke gegevens via de website worden doorgegeven of er toegang toe heeft, of kan hebben, is onze webhost Profihost AG, Expo Plaza 1, 30539 Hannover, Duitsland.

De website wordt gehost op servers in Duitsland. De overdracht van gegevens wordt gedaan voor het verstrekken van en het behoud van de functionaliteit van onze website. Hierin ligt onze legitieme belang in de zin van art. 6 lid. 1 lit. EU DSGVO f.

Daarnaast behouden wij ons het recht om uw voor- en achternaam, postadres en - als we deze aanvullende informatie hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie tussen u - de titel, academische graad, uw geboortejaar en uw beroep-,  branche- of bedrijfsnaam in combinatie in samengevoegde lijsten op te slaan en te gebruiken voor hun eigen promotionele doeleinden, zoals het verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per briefpost. U kunt ten alle tijden bezwaar maken tegen het bewaren en het gebruiken van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheden te sturen.

Wanneer u een catalogus aanvraagt, gaat u akkoord met het feit dat uw persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, geslacht, adres en e-mailadres worden opgeslagen. Uw gegevens worden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 a) DSGVO verwerkt. Na een succesvolle verzending van onze catalogus worden de gegevens opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke eisen en bewaartermijnen opgeslagen en/of verwijderd.

De overdracht van gegevens naar derde landen vindt niet plaats

Opslag van toegang tot de gegevens in server-log files

Wij bewaren ter bescherming tegen externe toegangen zogenaamde Server-log bestanden in het formaat IP-adres, de datum en tijd, URL, statuscode, Referrer en Useragent. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een ​​probleemloze werking van de pagina te waarborgen en om ons aanbod te verbeteren en mogelijk te maken.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Waar nodig, verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens zolang de duur van onze zakelijke relatie duurt.  Bovendien, we zijn onderworpen aan verschillende opslag- en documentatie-eisen, conform Wetboek van Koophandel (HGB) en de Belastingdienst Code (AO). De hierin voorafbepaalde termijnen voor opslag of documentatie is  2-10 jaar. Aansluitend wordt de opslagtijd ook beoordeeld op basis van de wettelijke verjaringstermijnen, bijvoorbeeld, volgens §§ 195  van het Burgelijk Wetboek bedraagt ​​meestal 3 jaar, maar in bepaalde gevallen kan dit ook wel tot dertig jaar bedragen.

Codering

Compas gebruikt het SSL3 protocol om uw gegevens te versleutelen. Door asymmetrische procédé voor sleuteluitwisseling via RSA 1024 bit. De gebruikersdata wordt versleuteld met triple-DES 112/168 Bit.

Een versleutelde verbinding herkent u doordat de adresbalk van de browser van "http: //" verandert in "https: //" en aan het hangslotpictogram in uw browser regel.

Indien u de SSL-codering activeert, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden meegelezen.

Cookies

Een "cookie" is een klein tekstbestandje dat wordt overgedragen van ons naar uw computer wanneer u op onze site surft. Een cookie kan alleen informatie bevatten welke wij naar de computer sturen. Bij het accepteren van cookies hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke gegevens maar kunnen met behulp van de cookie uw computer identificeren. Wij gebruiken de cookies zodat u tijdens het gebruik verschillende artikelen in het winkelmandje kunt plaatsen en bekijken kunt.  Deze cookies zijn "session-based": Blijven niet op uw computer.  Wanneer u onze site verlaat, wordt de tijdelijke cookie weggegooid

Daarnaast maken we gebruik van cookies die over sessies zijn. Deze dienen, bijvoorbeeld dat je speciaal krijgen afgestemd op uw wensen informatie en dat de uitverkorene voor u nog meer past bij uw belangen te bieden. Daarnaast dient het doel om te winkelen op onze woning comfortabeler voor u te maken.

Daarnaast maken we gebruik van cookies die via sessies zijn. Deze dienen er bijvoorbeeld  voor dat u informatie krijgt welke speciaal afgestemd is op uw wensen en hierdoor de selectie van artikelen nog meer past bij uw intersses. Daarnaast biedt het u de mogelijkheid om het winkelen op onze site comfortabeler voor u te maken.

De meeste browsers accepteren standaard de cookies. U kunt in de beveiligingsinstellingen van uw computer tijdelijke en opgeslagen cookies toestaan of verbieden. Indien u de cookies uitschakelt dan  kunt u niet gebruik maken van bepaalde mogelijkheden op onze site en sommige websites worden dan mogelijk niet correct weergegeven. Om gebruik te maken van het winkelmandje op onze site moeten de tijdelijke cookies zijn ingeschakeld! De opgeslagen gegevens in onze cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

Retargeting Technologien

Om u een bijzonder aantrekkelijke, interesses gebaseerde assortiment aan te bieden wordt op onze website informatie in de vorm van cookies (zie hierboven) anoniem verzameld gedurende het gebruik gedrag van onze bezoekers voor marketing doeleinden en opgeslagen.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om een ​​optimalisering van ons aanbod voor u te bereiken. De technologie is natuurlijk, gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Betrekking hierop hebben gebruiken wij technologien van Google Inc. (o.a. Google Maps, Google reCAPTCHA).

Als u niet wilt dat uw interesses gebaseerd op adverteren wordt weergegeven, kunt u deze functie op de volgende link uitschakelen: Google https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door te bellen naar het deactiveren van het Network Advertising Initiative.

https://thenai.org/opt-out/

Google Analytics en andere Tracking diensten

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. („Google"). Google Analytics gebruikt zgn. 'Cookies', tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website door u. De door de cookie over uw gebruik verzamelde informatie wordt in de regel naar een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In het geval het IP op deze webpagina anoniem wordt gemaakt, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten uit de overeenkomst over de Europese economische regio vooraf afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de gebruiker van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet verbonden prestaties uit te voeren ten aanzien van de aanbieder van de website. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser medegedeelde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser-software; we wijzen er u wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien het doorgeven van de door de cookie verzamelde, op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op volgende link Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Voor meer informatie, zie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl enb https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics code "gat._anonymizeIp ();" is uitgebreid tot een anonieme verzameling van IP-adressen om ervoor te zorgen (de zogenaamde IP-masking.).

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij Trackingtools en / of Web bugs niet gebruiken om onopgemerkt persoonlijke gegevens/informatie over u te verzamelen om deze gegevens aan derden en marketing platforms verzenden, of om de gegevens te koppelen aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.)

Pingdom

Wij gebruiken op onze website op grond van ons rechtmatig economisch belang conform art. 6 lid 1 eerste zin letter f AVG Pingdom, een webanalysedienst van SolarWinds Worldwide, LLC 7171 Southwest Parkway, Bldg 400, Austin, Texas 78735 (hierna: "Pingdom"). Via Pingdom kunnen wij de prestaties van onze website in de gaten houden en deze beschikbaar en gebruikersvriendelijk houden.

In dit verband worden metingen van de bedrijfstijd, paginasnelheid en gebruikersinformatie gebruikt om te garanderen dat onze websites beschikbaar zijn en de toegangs- en laadtijden in de verschillende internationale regio's alsook in combinatie met verschillende browserversies een voor onze gebruikers bevredigende gebruikservaring mogelijk te maken. Hierbij worden binnen het kader van het opvragen van pagina's gegevens verwerkt zoals

  • browsertype/-versie,
  • gebruikt besturingssysteem,
  • kenmerken die inzicht bieden binnen welke context de pagina's werden opgevraagd en hoe het laden van de pagina en het asynchrone opnieuw laden van paginagedeelten plaatsvindt,
  • hostnaam van de computer die toegang vraagt (IP-adres),
  • tijdstip van de server-query.

Pingdom leeft de privacyrichtlijnen van het "US-Privacy-Shield" na en is geregistreerd bij het "US-Privacy Shield"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Bij klachten over Pingdom die betrekking hebben op deze overeenkomst, kunt u hier deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting.

Aanvullende informatie over de gegevensbescherming bij Pingdom vindt u hier.

Recht op informatie en contactmogelijkheden

U heeft het recht op informatie over de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens en het recht om deze te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke informatie, de bekendmaking, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van de toestemming of tegen het gebruik van bepaalde gebruiksgegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de site.