Europa´s groot ste verzendhuis voor Motorboot & Zeilsport

Algemene voorwaarden

Compass levert "Just-in-time"

De levering in de door u gewenste termijn! U zegt ons, wanneer u de zending ontvangen wilt. B.v. over vier weken, maar dan graag meteen op de ligplaats van uw jacht in iedere plaats in Nederland. Geen 24-uurs of korte termijn leveringen. De toeslag op iedere levering, het maakt niet uit hoeveel artikelen deze omvat, bedraagt 20,00 €. Voor speciale bestellingen berekenen we extra portokosten. De opslag vervalt, indien u gebruik maakt van uw recht op teruggave binnen 14 dagen.

Verzendkosten

Wij brengen per bestelling slechts één keer 8,99 € verzendkosten in rekening. Voor de verzending van zeekaarten en posters evenals voor kalenders berekenen wij een toeslag van 3,00 € per artikelen. Voor bulkgoederen Icon bulkgoederen (aangegeven met) wordt een toeslag van 24,00 € per bulkgoedartikel in rekening gebracht. Voor volumineuze goederen Icon bulkgoederen S met afmetingen langer dan 1,20 m, < 31 kg gewicht rekenen wij een toeslag van 17,00 € per artikel. Bij buitenboordmotoren en accu's is er een toeslag van 29,00 € per bulkgoedartikel. Vanwege de langere verwerkingstijd kunnen de levertijden voor volumineuze goederen langer zijn dan voor standaardleveringen.

Vervangend artikel

Indien een bepaald artikel niet leverbaar is dan ontvangt u hier bericht. Tevens sturen wij u een in kwaliteit en prijs gelijkwaardig artikel (vervangend artikel). Als dit u niet bevalt kunt u het zonder kosten retourneren. Indien een besteld artikel of een vervangend artikel niet leverbaar is, zijn wij gerechtigd af te zien van levering. In dit geval wordt u onmiddellijk door ons geïnformeerd.

De zich in het assortiment bevindende artikelen worden uitsluitend in huishoudelijke hoevelheden aan de eindverbruiker verkocht. Belastingvrije levering aan bedrijven is niet mogelijk.

Kopen zonder risico

U kunt de overeenkomst zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen herroepen, herroepen door terugzending van de niet gewenste artikelen (nieuw en in de originele verpakking) aan:

Compass Watersport BV
Nijverheidsweg 18T
3534 AM Utrecht

U kunt ook schriftelijk of telefonisch de herroeping doorgeven onder telefoonnummer: 0900 - 26 62 277

Hiervan uitgezonderd zijn alleen bestikte of gegraveerde artikelen, niet verzegelte boeken, scheepskaarten, videocassettes, software, CDs, DVDs, touwen, voor u op maat gemaakte rails of zeilen evenals voor op uw wens uitgevoerde speciale bestellingen en metergoed. U kunt dus in alle rust bekijken of alles overeenkomt met onze beloftes en aan uw verwachtingen voldoet.

Leveringsvoorwaarden

Indien u reeds een klantenrekening bij ons heeft leveren wij op rekening. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen zonder enige aftrek betaald te worden. De mogelijkheid tot contantkorting bestaat niet. Eventuele stortingskosten zijn voor uw rekening. Ter verzekering van het kredietrisico moeten wij ons overeenkomstig aan de momentele kredietwaardigheid voorbehouden en de door u gevraagde levering uitsluitend tegen rembours en/of voorafbetaling te laten geschieden. De wijze waarop de levering zal geschieden zullen wij u in bovengenoemd geval voortijdig aangeven. Bij niet tijdig betalen van rekeningen binnen 14 dagen brengen wij 6,00 € per maning in rekening. De goederen blijven tot volledige betaling eigendom van Compass Watersport B.V.

Speciale bestellingen

Graag voeren wij voor u speciale bestellingen uit. Wij vragen echter uw begrip dat wij voor deze service extra porto kosten moeten berekenen die afzonderlijk in rekening worden gebracht en zo ook de éénmalige handlings-toeslag van 10,00 €.

Prijzen

De genoemde prijzen zijn inclusief de in Nederland geldende BTW tarieven. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud daar er door onze internationale leveranciers aanpassingen omhoog of omlaag kunnen worden verricht. Op de dag van bestelling geldt een dagprijs. Wij streven ernaar de meest actuele prijzen via onze site weer te geven.

Welke gegevens bewaren we?

Binnen de door wettelijke bepalingen vastgestelde mogelijkheden gebruiken we persoons-gebonden gegevens, die voor de vaststelling en wijziging van de koopovereenkomst vereist zijn. Daarbij behoren b.v. naam, adres en geboortedatum. De geboortedatum is noodzakelijk voor veilige onderscheiding van gelijke namen of gelijkende klanten. We stellen de adressen van onze klanten alleen aan zorgvuldig geselecteerde bedrijven beschikbaar, waarvan de producten voor u van belang kunnen zijn. Als u hiermee niet akkoord gaat laat ons dat dan middels een korte mededeling weten.

De Compass catalogus is auteurrechtelijk beschermd. Voor vermenigvuldiging, ook gedeeltelijk, is toestemming vereist van de uitgever. De producten blijven eigendom van de firma Compass tot het moment van volledige betaling. De informatie in de catalogus is naar beste eer en geweten verstrekt. Compass is niet aansprakelijk voor eventuele vergissingen/drukfouten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. („Google"). Google Analytics gebruikt zgn. 'Cookies', tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website door u. De door de cookie over uw gebruik verzamelde informatie wordt in de regel naar een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In het geval het IP op deze webpagina anoniem wordt gemaakt, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten uit de overeenkomst over de Europese economische regio vooraf afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de gebruiker van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet verbonden prestaties uit te voeren ten aanzien van de aanbieder van de website. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser medegedeelde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser-software; we wijzen er u wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien het doorgeven van de door de cookie verzamelde, op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op volgende link Link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Compass Watersport BV
Nijverheidsweg 18T
3534 AM Utrecht
WEEE Reg.-Nr.: DE 89573227
Laatst bekeken artikelen