De wettelijke verantwoordelijkheid voor deze internet presentatie is in handen van:

Compass Watersport BV
Parijsboulevard 209
3541CS Utrecht
 
Telefoon: 0900 - 266 22 77
Fax: 030 - 30 33 621
E-mail: info@compass24.nl
 
WEEE Reg.-Nr.: DE 89573227

Het is nadrukkelijk verboden, delen van deze productie in andere frames te gebruiken of de inhoud of delen daarvan zonder toestemming over te nemen.

Compass is als aanbieder van deze inhoud volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud. Deze eigen inhouden zijn te onderscheiden van de links op die van andere aanbieders. Door deze links houden we „vreemde inhouden" ter beschikking. Voor deze vreemde inhouden zijn wij alleen dan verantwoordelijk, als daarvan (ook van een met de in strijd met de wet zijnde, cq. strafbare inhoud) een positieve kennis beschikbaar is en het technisch mogelijk en billik is hun gebruik te verhinderen.

Bij "links" gaat het altijd om „levende" verwijzingen. We hebben bij de eerste verbinding weliswaar de vreemde inhoud gecontroleerd, of door hen een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid veroorzaakt wordt, wij zijn echter niet verplicht, de inhouden, waarop we in ons aanbod verwijzen, te controleren op voortdurende wijzigingen, die een nieuwe verantwoordelijkheid kunnen doen ontstaan. Pas als we vaststellen of door anderen er op gewezen worden, dat een concreet aanbod, waarop wij een link gemaakt hebben, een civiele- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid veroorzaakt, zullen we de verwijzing opheffen in zoverre dat technisch mogelijk en vereist is. De technische mogelijkheid en billijkheid wordt niet daardoor beïnvloed, dat na het beëindigen van de verbinding van Compass en van andere servers op het in strijd met de wet zijnde of strafbare aanbod teruggegrepen kan worden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. („Google"). Google Analytics gebruikt zgn. 'Cookies', tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website door u. De door de cookie over uw gebruik verzamelde informatie wordt in de regel naar een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In het geval het IP op deze webpagina anoniem wordt gemaakt, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten uit de overeenkomst over de Europese economische regio vooraf afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de gebruiker van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet verbonden prestaties uit te voeren ten aanzien van de aanbieder van de website. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser medegedeelde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser-software; we wijzen er u wel op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien het doorgeven van de door de cookie verzamelde, op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op volgende link Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.